מפעלים ומחסנים לוגיסטיים

מפעל קירור פילסברי רמלה
מחסן חלפים טויוטה יבנה
מחסנים 9,10 גב ים יבנה
מחסן ממן לוד
מחסנים למבני תעשיה באר שבע
מחסני מפעלי תובלה – אשדוד
מחסני חברת החשמל – באר שבע
מחסנים מבני תעשיה אשדוד
בתי ספר נוספים