מיון כירורגי ממוגן - בית חולים ברזילי

1/1

שנה: 2018

מזמין: משרד הבריאות - מנהל התכנון   

אדריכלות: פלד-קימלמן אדריכלים