מוסדות אוניברסיטאים

משכן מוזיאון הטבע אוניברסיטת תל אביב
ביה״ס לאיכות הסביבה אוניברסיטת ת״א
המכללה האקדמית להנדסה אפקה ת״א
הפקולטה לניהול וכלכלה מכללה אקדמית תל אביב יפו
הפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן
מרכז הקונגרסים מכללת אשקלון
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
מכללת לוינסקי לחינוך תל אביב
מבנים קלים המכללה למנהל ראשון לציון
הפקולטה למוסיקולוגיה אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה לחקר המוח אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה להנדסת תוכנה אוניברסיטת תל אביב
מבנה המנהלה מכללה למנהל ראשון לציון
בניין מדעים מכללת ווינגייט
הפקולטה לכלכלה אוניברסיטת תל אביב
בנין מורשת יהדות אוניברסיטת בר אילן
מבנה מעבדות אוניברסיטת בר אילן
מרכז הקונגרסים אוניברסיטת בר אילן
ספריה מרכזית – מכללה אקדמית בית ברל
מעבדות מחקר אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
אודיטוריום מינץ אוניברסיטת בר אילן
בתי ספר נוספים