בנין מעבדות - אפקה המכללה האקדמית להנדסה תל אביב

1/4

שנה: 2011

מזמין: מכללת אפקה להנדסה 

אדריכלות: בשי אדריכלים