top of page

תמ"א 38 - התחדשות עירונית

החברה יוזמת ובונה פרוייקטים של התחדשות עירונית. בערים מרכזיות בארץ ומאכלסת אותם בהצלחה רבה. אנו רואים בכם הדיירים שותפים לדרך והקשר בין הצדדים מבוסס על עקרון הצלחה משותפת

לדעתנו הצלחה של פרוייקט נמדדת ע"י פרמטרים רבים ומגוונים, היכולת "להצליח" בפרמטרים השונים היא תוצאה של עבודה קשה, לימוד בלתי פוסק, ניסיון וירידה ל "פרטים הקטנים" שמרכיבים יחדיו את התמונה השלמה.

אנו מציעים לכם להיות שותפים ביחד איתנו לתהליך מרתק של "התחדשות עירונית" שמכיל בתוכו רבדים מקצועיים ומסחריים אך בעיקר צרכים אנושיים, התהליך מורכב וטומן בתוכו סיפוק מיצירה.

bottom of page