מבני מגורים

בית מוגן עמיגור חולון
בית מוגן עמיגור שכונת תלפיות ירושלים
מבנה מגורים שער העיר הרצליה
דירות מדריכים מדרשית נועם כפר סבא
מעונות סטודנטים ודירות סגל אונ' בר אילן
שכונת מגורים גני דיזנגוף רחובות
מבנה מגורים פינסקר 27 תל אביב
נאות מרגלית באר שבע
בתי ספר נוספים