בית מוגן עמיגור שכונת תלפיות ירושלים

1/3

שנה: 2006

מזמין: עמיגור ניהול נכסים  

אדריכלות: בינת ניהול תכנון