מוסדות אוניברסיטאים

משכן מוזיאון הטבע אונ' ת"א
ביה״ס לאיכות הסביבה אונ' ת"א
המכללה האקדמית להנדסה אפקה ת״א
הפק' לניהול וכלכלה מכללה אק' ת"א יפו
הפקולטה לחינוך אונ' בר אילן
מרכז הקונגרסים מכללת אשקלון
הפקולטה למשפטים אונ' בר אילן
מכללת לוינסקי לחינוך ת"א
מבנים קלים המכללה למנהל ראשל"צ
הפקולטה למוסיקולוגיה אונ' בר אילן
הפקולטה לחקר המוח אונ' בר אילן
הפקולטה להנדסת תוכנה אונ' ת"א
מבנה המנהלה מכללה למנהל ראשל"צ
בניין מדעים מכללת ווינגייט
הפקולטה לכלכלה אונ' ת"א
בנין מורשת יהדות אונ' בר אילן
מבנה מעבדות אונ' בר אילן
מרכז הקונגרסים אונ' בר אילן
ספריה, מכללה אקדמית בית ברל
מעבדות מחקר אונ' בר אילן
הפקולטה למשפטים אונ' בר אילן
אודיטוריום מינץ אונ' בר אילן
בתי ספר נוספים