בנין מורשת יהדות אוניברסיטת בר אילן

1/4

שנה: 2000

מזמין: אוניברסיטת בר אילן    

אדריכלות: