בית הספר לאיכות הסביבה ע"ש פורטר אוניברסיטת תל אביב

1/13

שנה: 2014

מזמין: אוניברסיטת תל אביב

אדריכלות: אקסלרוד- גרובמן , חן אדריכלים , יוסי קורי  (גאוטקטורה)