בניין מדעים מכללת ווינגייט

1/4

שנה: 2002

מזמין: מכללה אקדמית וינגייט   

אדריכלות: