הפקולטה לניהול וכלכלה מכללה אקדמית

תל אביב יפו

1/5

שנה: 2010

מזמין: המכללה האקדמית תל אביב יפו  

אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים