הפקולטה למוסיקולוגיה אוניברסיטת בר אילן

1/5

שנה: 2003

מזמין: אוניברסיטת בר אילן  

אדריכלות: ענב זלמן ורות אדריכלים בע"מ