הפקולטה לחקר המוח אוניברסיטת בר אילן

1/4

שנה: 2003

מזמין: אוניברסיטת בר אילן  

אדריכלות: אדריכל בני פרי