מרכז הקונגרסים מכללת אשקלון

1/7

שנה: 2006

מזמין: מכללת אשקלון   

אדריכלות: דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים