אודיטוריום מינץ אוניברסיטה בר אילן

1/1

שנה: 1992

מזמין: אוניברסיטת בר אילן    

אדריכלות: