מעונות סטודנטים ודירות סגל אוניברסיטת בר אילן

1/1

שנה: 1993

מזמין: אוניברסיטת בר אילן  

אדריכלות: