נאות מרגלית באר שבע

1/1

שנה: 1992

מזמין: שיתופית חברה לבניה בע"מ  

אדריכלות: