מבנה מגורים פינסקר 27 תל אביב

1/2

שנה: 1992

מזמין: שיתופית חברה לבניה בע"מ  

אדריכלות: גרשון שבח אדריכלים