בית אמדוקס שדרות

1/1

שנה: 2002

מזמין: חברת מבני תעשיה      

אדריכלות: אדריכל אלי יהלום