מבנה תעשיה אשקלון

1/1

שנה: 1990

מזמין: חברת גב ים  

אדריכלות: