בית ספר אביב - תל אביב

1/1

שנה: 2001

מזמין: עיירית תל אביב

אדריכלות: