מיון כירורגי בית החולים ברזילי אשקלון

1/19

שנה: 2019

מזמין: משרד הבריאות מנהל התכנון

אדריכלות: קימלמן אדריכלים