בית ספר דו לשוני ירושלים

1/4

שנה: 2007

מזמין: הקרן לירושלים 

אדריכלות: אדריכל זאב דרוקמן