מרכז קהילתי רעננה

1/2

שנה: 1995

מזמין: עירית רעננה     

אדריכלות: