מתחם G גזית גלוב – יבנה

1/1

שנה: 2015

מזמין: גזית גלוב ישראל      

אדריכלות: ברעלי - לויצקי - כסיף אדריכלים ובוני ערים