בית ספר הר נבו תל אביב

1/3

שנה: 2016

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: אליקים אדריכלים