בית ספר חביב - ראשון לציון

1/6

שנה: 2019

מזמין: חברה כלכלית ראשון לציון – עירית ראשון לציון

אדריכלות:  אפרת קובלסקי אדריכלים