אולם ספורט ראשונים הרצליה

1/2

שנה: 2001

מזמין: עיירית הרצליה

אדריכלות: אילנרוד (2000) אדריכלות ותכנון בע"מ