משרדי עירית הרצליה - שער העיר הרצליה

1/5

שנה: 2016

מזמין: החברה לפיתוח הרצליה בע"מ - עירית הרצליה   

אדריכלות: טובה דוד צילה רייזר אדריכליות ומתכננות ערים