בית ספר הייטק היי חולון

1/4

שנה: 2016

מזמין: החברה הכלכלית לפיתוח חולון  

אדריכלות: ציפי שומר