מרכז קניות מבנה חולון

1/2

שנה: 2018

מזמין: חברת מבנה  

אדריכלות: פלג אדריכלים