בית קומפאק – HP רחוב הדפנה רעננה

1/6

שנה: 2000

מזמין: חברת קומפאק ישראל (HP)      

אדריכלות: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים