מחסני חברת החשמל – באר שבע

1/1

שנה: 1992

מזמין: חברת חשמל  

אדריכלות: