תחנת משנה חברת חשמל שדרות ירושלים יפו

1/3

שנה: 2004

מזמין: חברת חשמל   

אדריכלות: