משרדי מגדל הנביאים ירושלים

1/3

שנה: 2013

מזמין: מגדל הנביאים בע"מ   

אדריכלות: הוק אדריכלים