אודיטוריום גוזיצנסקי כפר סבא

1/2

שנה: 1991

מזמין: מדרשית נועם 

אדריכלות:ריטה דונסקי - פוירשטיין אדר' ובונה ערים