בית וייל כפר שמריהו

1/3

שנה: 2000

מזמין: מועצה מקומית כפר שמריהו    

אדריכלות: זאב נוטס אדריכלים