בית ספר כוכב הצפון תל אביב

1/5

שנה: 2014

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: אורבך הלוי אדריכלים