מחסן ממ"ן לוד

1/1

שנה: 1996

מזמין: חברת גב ים   

אדריכלות: