תחנת משטרת נתניה

1/2

שנה: 2007

מזמין: משטרת ישראל   

אדריכלות: מנספלד קהת אדריכלים