פארק אופק גב  ים – לוד

1/3

שנה: 1998

מזמין: חברת גב ים

אדריכלות: