משרדי חברת ONE ראש העין 

1/4

שנה: 2004

מזמין: חברת מבני תעשיה      

אדריכלות: קייזר אדריכלים