מפעל קירור פילסברי רמלה

1/3

שנה: 2009

מזמין: גינרל מילס ישראל בע"מ  

אדריכלות: גיורא לוי - שיפת