אולם ספורט תיכונט תל אביב

1/3

שנה: 2013

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: אליקים אדריכלים