בית ספר תיכונט תל אביב

1/4

שנה: 2012

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: אליקים אדריכלים