בית ספר תיכון חדש – דרך נמיר, תל אביב – יפו

1/8

שנה: 2020

מזמין: עזרא ובצרון – עירית תל אביב

אדריכלות:  אדום אדריכלים