בית ספר ואשכול גנים צוקי אביב ת״א

1/3

שנה: 2016

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: בתיה סבירסקי מלול