מעבדות - מכון ווטרינרי בית דגן

1/2

שנה: 1999

מזמין: משרד החקלאות    

אדריכלות: צדוק שרמן אדריכלים