מחסני מפעלי תובלה – אשדוד

1/1

שנה: 1992

מזמין: מפעלי תובלה  

אדריכלות: